• Zmiany w asortymencie
      Stacjonarny detektor wycieku czynników chłodniczych AKO w stałej ofercie magazynowej 

Zmiany w asortymencie

Stacjonarny detektor wycieku czynników chłodniczych AKO w stałej ofercie magazynowej

2016-09-09

Stacjonarny detektor wycieku czynników chłodniczych AKO w stałej ofercie magazynowej:

 

 

 

AKO-52210 skrzynka alarmowa (podpięcie maksymalnie jednego czujnika):


• Alarm wizualny – migające diody
• Alarm dźwiękowy – wbudowana głośnik alarmowy
• Przycisk kasowania/wyciszenia alarmu
• Przekaźnik przekroczenia progu ostrzeżenia pozwalający przekazać sygnał ostrzeżenia do innego urządzenia
• Przekaźnik przekroczenia progu alarmowego pozwalający przekazać sygnał alarmu do innego urządzenia

 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych nakładana jest kara pieniężna w wysokości od 4 000 do 10 000 PLN za niezainstalowanie stałego systemu wykrywania wycieków w urządzeniach zawierających 300 kg lub więcej F-gazu. Zalecamy jednak dostosowanie się do unijnego rozporządzeniem 517/2014 które ustala granicę stosowania monitoringu wycieków na 500 t lub więcej ekwiwalentu CO2, czyli:


• powyżej 127,49 kg – R404A
• powyżej 125,47 kg – R507A
• powyżej 349,65 kg – R134a
• powyżej 281,85 kg – R407C
• powyżej 273,98 kg – R407F
• powyżej 239,47 kg – R410A